כיתת M21 בבית ספר אור חיים, נצר חזני
מרחב למידה M21 – בית ספר בית יעקב, יסודות
סביבת למידה מגוונת – כיתת M21 – עוזיאל אשקלון
עיצוב מרחב למידה בממ"ד תורני נווה ציון אשקלון
פרויקט M21 באורט לילנטל
סביבת למידה חדשנית בבי"ס ברוייאר, יד בנימין
עיצוב מרחב למידה לכיתות א'-ב' בבי"ס ברויאר